Entenfleischgerichte

827. Entenfleisch mit Chop-Suey-Gemüse

  • 13,90
   Normal

828. Entenfleisch mit Gemüse und Süß-Sauer-Sauce

  • 13,90
   Normal

829. Entenfleisch mit chinesischem Gemüse nach Szechuan Art (scharf)

  • 13,90
   Normal

830. Entenfleisch mit Ananas (Süß-Sauer)

  • 13,90
   Normal